Lambang
Al Khidmah

ARTI & MAKNA

 1. Menjunjung tinggi ke-fithrah-an.
 2. Mengabdi keharibaan Allah SWT..
 3. Mensuritauladani Rasulullah SAW..
 4. Menegakkan dan meneruskan ‘amaliyyah Ulama’ As Salaf Ash Shaleh.
 5. Berbakti kepada Nusa dan Bangsa.
 6. Dalam naungan dan lindungan Ahlussunnah Wal Jama’ah.

ARTI SIMBOLIK

 1. Menjunjung tinggi ke-fithrah-an.
 2. Mengabdi keharibaan Allah SWT..
 3. Mensuritauladani Rasulullah SAW..
 4. Menegakkan dan meneruskan ‘amaliyyah Ulama’ As Salaf Ash Shaleh.
 5. Berbakti kepada Nusa dan Bangsa.
 6. Dalam naungan dan lindungan Ahlussunnah Wal Jama’ah.

Berita Hari ini