Rubah kehidupan dengan berdzikir

Lek gak iso dzikir, ayo kumpul karo wong seng seneng dzikir

Kehidupan tentram dengan berzikir

Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah (berdzikir), hati menjadi tenteram (QS. Ar-Ra’du ayat 28)

Raih keberkahan dengan berzikir

BerdziBerdzikir adalah sumber segala kebaikan bagi manusia Dan perkumpulannya adalah syi’ar terbesar di dalam Islamkir adalah sumber segala kebaikan bagi manusia Dan perkumpulannya adalah syi’ar terbesar di dalam Islam

MENGENAI AL KHIDMAH

Jam'iyah yang dirintis oleh Hadlrotusy Syaikh KH. Achmad Asrori Al Ishaqi RA

Kami bertujuan mensuritauladani Rasulullah SAW, menegakkan dan meneruskan amaliyah Ulama’ As Salafuna Ash Sholihun serta menjunjung tinggi kefithrahan dalam mengabdi keharibaan Allah SWT., berbakti kepada Nusa dan Bangsa dalam naungan dan lindungan Ahlussunnah wal Jama’ah.

BERORIENTASI PADA BIDANG

Ranah Khidmah Jam'iyyah

Keagamaan

Terwujudnya kehidupan beragama Islam dalam naungan dan bimbingan Aqidah Ahlu Sunnah wal Jama’ah.

Pendidikan

Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran lahir maupun batin sehingga memiliki wawasan keilmuan yang luas berbasis Ahklaqul Karimah.

Sosial Ekonomi

Terwujudnya kehidupan sosial yang relegius dan berkemampuan ekonomi yang cukup bagi jama’ah.

Istiqomah dan Tuma'ninah dalam berkhidmah.

Senantiasa dalam naungan dan lindungan Ahlussunnah wal Jama’ah.

radioelbayu.com

klik icon untuk mendengarkan

rasikafm.com

klik icon untuk mendengarkan

Update Donasi

Mari berbagi dan membantu saudara kita

MUTIARA HIKMAH

Senantiasa Istiqomah dan Tuma'ninah dalam Tuntunan dan Bimbingan Hadrotusy Syaikh

Bacaan

Buletin - Buletin Terbaru Kami